Hvad er gestaltterapi?

Bevidsthedvalg – ansvar

Gestalt er en betegnelse for det menneskelige behov for at skabe helhed for de uafsluttede hændelser i ens liv, og hvis vi ikke gør det, tilskriver vi selv en mening for at afslutte gestalten. Et eksempel kan være en relation, der pludselig bliver afbrudt uden forklaring og, hvor man efterfølgende selv er tilbøjelig til at opfinde en mening, som kunne være, at vedkommende formentlig ikke kan lide mig mere.

De uafsluttede gestalter kan medføre fastlåshed. For at undgå fastlåsheden og opnå fleksibilitet samt genvinde handlemulighed er gestaltterapi en beviselig brugbar vej frem, og en vej som gestaltterapeuten kan hjælpe dig med at finde.

I gestaltterapi lægges der vægt på at opleve og udtrykke de undertrykte følelser og mærke reaktionerne. Den beskæftiger sig med det, der betyder noget for dig med fokus på kontakten til dig selv og dine omgivelser samt med din krop. Gestaltterapi handler ikke om at forandre klienten, men blot hjælpe hende eller ham med at blive klar over, hvem vedkommende er og, hvordan de bærer sig ad med at være det. Dette giver klienten mulighed for at opdage, hvordan de fungerer og, hvordan de har lært det.

Gestaltterapi er den hjælpende hånd, der både kan holde dig i hånden og holde lygten for at skabe en bevidsthed og forståelse omkring en handling, en følelse, en vane eller et gentagende mønster hos dig. Gestaltterapien og gestaltterapeuten hjælper dig med at mærke efter og træffe dit eget valg ved at tydeliggøre den udfordring, du sidder med. Dette kan gøres på forskellige måder primært via samtaler.

Gestaltterapi tager udgangspunkt i det, der foregår lige nu og her både hos klienten og i interaktionen mellem klienten og terapeuten. Dette sikrer en nærværende kontakt med klienten, der er i centrum uden en endelig fortolkning eller en analysering, man er bare i nuet, hvor terapeuten giver hjælp til selvhjælp.

Terapeuten drager omsorg for klienten uden at være intimiderende, for formålet er at undersøge det, der forstyrrer klienten og finde frem til klientens værdier og ressourcer. Dette foregår gennem et fuldstændigt ligeværdigt forhold mellem klienten og terapeuten.

I gestaltterapi er terapeuten både din samtalepartner og guide til dit indre for hjælp til selvhjælp.